Wat komt er op ons af?

Ook dit schooljaar staan er veel verschillende leuke en boeiende projecten op ons te wachten. Er zijn een aantal
onderwerpen die al gepland staan, maar we sluiten ons niet op in onze container en laten ook de buitenwereld op
ons af komen om nieuwe thema's aan te gaan.

woensdag 8 april 2015

Overzicht november - december in de derde leefgroep

Trippel Trappel de duizendpoot

De leerlingen luisterden naar een kort verhaaltje over een duizendpoot. Op een dag kwamen er twee nieuwe pootjes bij en besloten de andere pootjes om het werk neer te leggen. De jongere pootjes moesten nu maar het werk doen. De pootjes wilden echter allemaal iets anders en ja, ... er kwam ruzie van.
Hoe gaat het verder? Een verhaaltje over samenwerken en de kinderen mochten in groepjes tonen dat ze kunnen samenwerken door een vervolg te verzinnen.

Hoe ontstaan roddels? 

We hadden eigenlijk een andere les gepland, maar toen ik de klas binnen kwam, zaten de leerlingen in de kring een doorgeefspelletje te spelen. Zo kwam het gesprek op roddels en hoe deze kunnen ontstaan. We namen de proef op de som door een absurde zin in elkaars oor te fluisteren.
Conclusie: verhalen veranderen heel snel en dat om verschillende redenen: niet iedereen hoort even goed, niet iedereen luistert even goed, niet iedereen onthoudt echt wat er verteld wordt, niet iedereen kan navertellen wat er verteld wordt... Er staan heel veel 'roddelfoto's' in het fotomapje van zedenleer op de website.

Verantwoordelijk voor jezelf

Een kort, maar boeiend lesje over onszelf. Wat kunnen we al, wat willen we heel graag kunnen (dat volwassenen al kunnen / mogen) en wat is (nog) te gevaarlijk voor ons? De kinderen staan even stil bij wat ze al dan niet al kunnen en waar ze verantwoordelijk voor kunnen zijn.

Wereldfeesten

We lazen het verhaal 'Brief van Maandag aan de koning van Mooi Klein Eiland' over een eiland waar men geen feesten kent. We benoemen alle feesten die we kennen en maken een top 8 voor 8 groepjes. Elke groep mocht nadien een feest bespreken / uitleggen aan de klas alsof de andere leerlingen nog nooit van dat feest gehoord hadden. Bepaalde termen die bij de feesten hoorden waren dus ook onbekend.Geen opmerkingen:

Een reactie posten