Wat komt er op ons af?

Ook dit schooljaar staan er veel verschillende leuke en boeiende projecten op ons te wachten. Er zijn een aantal
onderwerpen die al gepland staan, maar we sluiten ons niet op in onze container en laten ook de buitenwereld op
ons af komen om nieuwe thema's aan te gaan.

donderdag 31 mei 2018

Wandelen t.v.v. 'Hart voor vluchtelingen' met de vierde leefgroep

Wandel met je hart en je voeten zullen volgen.

Het is zover: de brieven zijn meegegeven naar huis, de kinderen van de vierde leefgroep gaan officieel de uitdaging aan om op het einde van het schooljaar nog 10 km te stappen ten voordele van 'Een hart voor vluchtelingen'. Het leuke hieraan is dat de idee van de kinderen zelf kwam.

Hoe het allemaal begon. 
De kinderen die me kennen, weten dat vluchtelingen me nauw aan het hart liggen en gezien de benarde situatie op verschillende plaatsen in de wereld blijft het een actief thema dat af en toe de lessen binnensluipt.
Begin vorig schooljaar hadden we het in de vierde leefgroep (leerlingen die nu in het zesde zitten) nog over het Kosovaarse meisje dat dreigde uitgewezen te worden omdat haar broers in het crimineel milieu waren beland, terwijl zij er alles voor deed om hier te studeren en een goed leven op te bouwen. We voerden ook een klasdebat over de omstreden muur in Calais die vluchtelingen zou moeten tegenhouden, waarbij de kinderen zich moesten inleven in de situatie van de vrachtwagenchauffeurs, de vluchtelingen, inwoners van Calais, ...
In de derde leefgroep (leerlingen die nu in het vierde en vijfde zitten) draaide het volledig interlevensbeschouwelijk project samen met katholieke, protestantse en islamitische godsdienst rond vluchtelingen. Dit schooljaar ging de 11.11.11-campagne over vluchtelingen en migratie en werd deze ook in onze lessen verwerkt. De kinderen hebben dus al een beetje bagage meegekregen.

Kom op!
Foto van vorig jaar om mijn
deelname aan te kondigen mét
de bewuste trui.
In maart begonnen we in de vierde leefgroep aan de themalessen van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Het comité van het FVJ had dit jaar als thema 'Kom op!' gekozen en daar gingen we mee aan de slag. Ik had eerder toevallig mijn trui aan van de Refugee Walk en een van de kinderen vroeg waarom ik een basketbaltrui aanhad. De kinderen wisten volgens mij wel dat ik aan de Refugee Walk had deelgenomen, maar ik legde het toch nog even uit. Het was dus geen basketbaltrui.


Refugee Walk
In oktober 2016 heb ik als vrijwilliger meegewerkt achter de schermen van de allereerste Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik zag mezelf nog niet echt 40 km wandelen en de tijd was te kort om me grondig voor te bereiden. De sfeer bij de mensen van Vluchtelingenwerk en de vrijwilligers zat er goed in en we werkten de eerste dag tot 's avonds laat door en moesten op zondag al heel vroeg uit de veren. Ik stond bij het onthaal in de koffieruimte en zag van daaruit alle wandelaars vertrekken. Wat een sfeer! Die dag heb ik beslist dat ik het jaar nadien zelf ook wilde meewandelen. Een grote uitdaging en ondertussen geld inzamelen voor de werking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik heb er een jaar voor getraind, blessures opgelopen, opnieuw opgebouwd en ik heb hem uitgestapt. Het was een ongelooflijke ervaring. Half maart, tijdens die ene les, vroegen er een paar leerlingen of ze niet met me kunnen meewandelen. "Het gaat wel om 40 km he." "Kunnen we dan iets gelijkaardigs doen?" Daar kon ik geen neen op zeggen en samen met Rolf ben ik begonnen om een parcours van 10 km uit te stippelen.

Wij wandelen ook
foto van Sara Willems.
Geef nu toe: wie wil daar niet wandelen? 😊
Ik heb het parcours bij het begin van de paasvakantie al eens uitgetest, uitgeschreven en mijn bedenkingen doorgestuurd naar de collega's. Rolf heeft het parcours nadien gefietst en ik heb het vorige vrijdag nog een tweede maal gewandeld. Op die manier hebben we alle mogelijkheden bekeken om er een fijne, leerrijke en verrijkende wandeling van te maken. We voorzien hier en daar een extra ervaring met de steun van de vrijwilligers van de Olijfboom.

Een hart voor vluchtelingen
In eerste instantie was het de bedoeling om ook te wandelen voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen, maar bij nader inzien leek het beter om voor een plaatselijke vzw te kiezen. Dat is ook interessanter voor de kinderen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunt de lokale vzw's met hun kennis en zij kunnen steeds beroep doen op hun know how, maar ze moeten zelf wel voor hun financiën zorgen. Ik leerde eind 2017 de Olijfboom / Een hart voor vluchtelingen kennen op een wintermarkt. In het voorjaar ben ik als vrijwilliger in het naaiatelier Manous van EHVV terecht gekomen en leerde zo de organisatie nog beter kennen. Wat een bereidwillige mensen werken daar die niet opgeven en dag op dag hun best doen om nieuwkomers te helpen waar ze kunnen. Er zijn verschillende werkgroepen actief binnen de organisatie die op verschillende gebieden proberen om vluchtelingen en kwetsbare Gentenaars te helpen. Ze kunnen onze sponsorcenten goed gebruiken, want de geldkraan via subsidies wordt in het najaar afgesloten. Ze willen echter niet opgeven en het goede werk verder zetten. Het mooie is ook dat het eveneens een soort ontmoetingsplaats is geworden en verschillende nieuwkomers ook al meedraaien binnen de vzw en zo weer ervaring opdoen.
Volgende week donderdag en vrijdag gaan we met klas Els en klas Claudia op bezoek in de Olijfboom en zal Evelyne, die ooit startte met een bananendoos vol spullen, uitleggen hoe het begon, wat er allemaal gedaan wordt en waar we nog kunnen helpen. De kinderen zullen vast en zeker met verhalen naar huis komen. Wie zelf al wil weten hoe het in elkaar zit kan altijd een kijkje nemen op de website.

Sponsoren
De kinderen laten zich voor hun wandeling sponsoren. 10 km is niet niets en de laatste jaren was het ook best warm tijdens de laatste week van juni. We hopen dat jullie hun inspanning willen belonen door een vrije bijdrage mee te geven. Ze krijgen deze week een brief mee naar huis met alle uitleg. Eind juni zullen we het bedrag dan overmaken op de rekening van EHVV. We danken jullie alvast van harte voor jullie steun.

Updates
De komende maand proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden via deze blog over de lessen, de uitstappen, ... ter voorbereiding van onze eigen mini-refugee walk. We spelen namelijk ook een vluchtelingenspel en daar zullen we jullie heel snel ook meer over vertellen.

Wandel met je 💓 en je 👣 zullen volgen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten